0
0

پاسخ :

همانطور که در بخشنامه شماره مب/ 219 مورخ 19/2/1383 اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي عنوان شده است، آن دسته از تسهيلاتي که به موجب قوانين مختلف مربوطه مورد تضمين صريح دولت قرار گرفته است مشمول ضريب ريسک صفر خواهند بود. زيرا اين دسته از تسهيلات داراي ريسک اعتباري نبوده،‌ حال آن که آن دسته از تسهيلات تبصره‌اي که تضمين دولت را ندارند، داراي ريسک اعتباري مشتري بوده و مشمول ضريب ريسک، براساس آئين‌نامه کفايت سرمايه خواهند بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا