0
0

پاسخ : چک صرفاٌ به عنوان يکي از ابزارهاي برداشت از حساب قرض‌الحسنه جاري در نظر گرفته شده و ابزارهاي برداشت ديگري نيز مي توان براي برداشت از اين نوع حساب در نظر گرفت ليکن همانگونه که در بند (5) ماده 27 دستورالعمل حساب جاري نيز مقرر شده، ساير ابزارهاي برداشت از حساب جاري بايد به تصويب بانک مرکزي برسد. لذا حواله الکترونيکي ساتنا و پايا در صورتي که از سوي مراجع ذيصلاح در بانک مرکزي به تصويب رسيده مي تواند به عنوان ابزار برداشت از حساب قرض الحسنه جاري مورد استفاده قرار گيرد. همچنين به موجب ماده 21 دستورالعمل حساب جاري برداشت و انتقال از حساب جاري موقت با هيچ يک از ابزارهاي پرداخت امکان پذير نمي باشد. پس از ثبت شرکت و ارايه روزنامه رسمي حاکي از ثبت شرکت، بانک موظف ب پرداخت وجوه حساب مزبور به صاحبان امضاي مجاز شرکت ثبت شده و بستن حساب جاري موقت مي باشد. همچنين بنابر تبصره همان ماده در صورت عدم ثبت شرکت، استرداد وجوه به موسسين و پذيره نويسان با رعايت مفاد ماده 19 لايحه اصلاحي قانون تجارت امکان‌پذير است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا