0
0

پاسخ : و به شرح ذيل طي بخشنامه شماره مب/ 1249 مورخ 17/8/1383 به کليه بانکها ابلاغ گرديده است:

ماده 10- مدت قرارداد مشارکت مدني با توجه به اقتضاي فعاليت و موضوع قرارداد به تشخيص بانکها و موافقت شريک، در ابتداي قرارداد تعيين مي‌گردد.

تبصره 1- در صورت لزوم و وجود توجيهات کافي و در صورتي که طرح در پايان مدت قرارداد به اتمام نرسيده باشد، قراداد مشارکت مدني، مشروط به تصويب هيات مديره بانک ذيربط قابل تمديد است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا