0
0

پاسخ : براي طبقه‌بندي بخشي فعاليتهاي اقتصادي، طبقه‌بندي استاندارد بين‌المللي کليه رشته فعاليتهاي اقتصادي (ISIC) است که براساس ماهيت فعاليت‌هاي اقتصادي توسط اداره آمار سازمان ملل متحد تهيه و تدوين گرديده و مورد پذيرش و تاييد سازمانها و مجامع بين‌المللي و نيز مراکز و سازمانهاي داخلي مي‌باشد.

نکته بسيار مهم در اين مورد آن است که باتوجه به ترکيب تسهيلات اعطايي بانک‌ها که براساس اين طبقه‌بندي شکل مي‌گيرد. نرخ‌هاي سود در بخش‌هاي مختلف به نحوي تعيين مي‌شود که بازده موزون در سطح کل تسهيلات انگيزه لازم را براي پس‌انداز مردم در بانک‌ها فراهم آورد تا بانک‌ها بتوانند نيازهاي مالي بخشهاي مختلف اقتصادي را تامين نمايند. عنوان “فعاليتهاي فرهنگي” يک عنوان بسيار کلي است و مي‌تواند شامل فعاليتهاي متنوعي شود که حسب مورد در بخشهاي مختلف اقتصادي طبقه‌بندي مي‌گردند. در زمره اين موارد، انتشار و چاپ کتاب، بروشور،‌ نشريه، … و هم‌چنين تکثير رسانه‌هاي ضبط شده است که در بخش صنعت طبقه‌بندي مي‌گردند. از سوي ديگر فروش کتاب، روزنامه، … به عنوان يک فعاليت فرهنگي در بخش بازرگاني و کسب و کار، و فعاليتهاي مربوط به آموزش (در کليه سطوح)، تحقيق و توسعه و نيز فعاليتهاي مربوط به کتابخانه و آرشيو در بخش خدمات طبقه‌بندي مي‌گردند. بديهي است که در هر مورد نرخ سود تسهيلات اعطايي تابع نرخ بخش مربوطه مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 1 سال پیش
  • آخرین ویرایش 1 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا