0
0

پاسخ : بر اساس دستورالعمل اجرايي مضاربه  مصوب 525 جلسه مورخ 19/1/1363 شوراي پول و اعتبار، مضاربه قراردادي است که به موجب آن يکي از طرفين (مالک) عهده‌دار تامين سرمايه نقدي مي گردد با قيد اين طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شريک باشند. در هنگام اعطاي تسهيلات مضاربه توسط بانکها، بانک سرمايه را تامين مي کند و مشتري با آن تجارت مي کند و عوايد حاصل به حساب وجوه دريافتي مضاربه نزد بانک واريز مي گردد. مبلغ مازاد بر اصل سرمايه که به حساب فوق واريز شده سودي است که بر اساس روش تعيين شده در قرارداد، بين بانک و مشتري تقسيم مي شود و حداقل يا حداکثر نسبت سهم سود بين بانک و مشتري (عامل) نيز به موجب ماده 13 همين دستورالعمل توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي گردد. زمان مضاربه مي تواند حداکثر يکسال باشد در واقع حداکثر مدتي است که انتظار مي رود طي آن کالاها فروخته شود. بنابراين در صورتي که مشتري کالا را زودتر از موعد مقرر به فروش برساند و تسهيلات را تسويه نمايد سود حاصل به همان نسبت تعيين شده در قرارداد ما بين مشتري و بانک تقسيم مي شود. لذا بخشودگي سود در تسهيلات اعطايي به صورت مضاربه مفهومي ندارد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا