0
0

پاسخ : مطابق ماده 11 دستورالعمل اعطاي تسهيلات اعتباري ريالي به بخش صادرات مصوب شوراي محترم پول و اعتبار، تغيير در نوع کالا تا قبل از موعد سررسيد تسهيلات اعطايي با درخواست صادرکننده و در صورت موافقت بانک بلامانع است. براساس ماده 9 دستورالعمل اعطاي تسهيلات اعتباري ريالي به بخش صادرات، چنانچه درخواست تغيير در نوع کالا بعد از سررسيد تسهيلات اعطايي انجام پذيرفته باشد در آن صورت نرخ سود تسهيلات مذکور مبتني بر نوع فعاليت شرکت (توليدي يا تجاري) محاسبه و تسويه خواهد شد.

  • میهمان پرسیده شده 1 سال پیش
  • آخرین ویرایش 1 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا