0
0

پاسخ : با توجه به اقدامات متعددي که تاکنون صورت گرفته و با توجه به پاسخ صريح کميسيون لوايح هيات دولت در تاريخ‌ 30/2/1383، که در بخشنامه شماره مب/1970 مورخ 26/11/1383 منعکس گرديده است، تا زماني که در مفاد مصوبه دولت تغيير داده نشود بانک‌ها بايستي به تاويل لفظ ”تجاري“ به مصاديق مندرج در پرانتز موجود در عبارت قانون، اکتفا نمايند

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا