0
0

پاسخ : به موجب مفاد بخشنامه‌هاي شماره مب/1964و مب/1968 مورخ 29/11/1382 منضم به ”آئين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط“ و ”آئين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان“ حداکثر تسهيلات و تعهدات مربوط به شرکتهايي که تمام يا بخشي از سهام آنها متعلق به بانک يا موسسه اعتباري است، به نحوي که بانک يا موسسه اعتباري بتواند حداقل يک عضو هيات مديره آنها را تعيين نمايد، معادل 20 درصد سرمايه پايه بانک و يا موسسه اعتباري مي‌باشد. در محاسبه اين نسبت قيمت تمام شده سهام در جمع تسهيلات منظور مي‌گردد. در اين صورت با رعايت ترتيبات تعيين شده در بخشنامه‌هاي فوق‌الذکر، ضرورتي براي استعلام مورد به مورد از اين بانک وجود ندارد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا