0
0

پاسخ : در حال حاضر عقد خرید دین چندان مورد استفاده قرار نگرفته است اما برخی از بانکها در قالب اعطای کارت اعتباری از عقد مرابحه استفاده نموده اند. به طور کل گرچه این دو عقد در بانکهای اسلامی جهان به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد اما در نظام بانکی کشور هنوز استفاده چندانی از آنان صورت نپذیرفته است

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا