0
0

پاسخ : طبقه‌بندي ISIC الزاماً با طبقه‌بندي هر کشوري يکسان نيست و هرجا که اهداف سياسگذار پولي با طبقه‌بندي بين‌المللي مغايرت داشته باشد گروه‌بندي با توجه به اهداف سياستگذار پولي انجام مي‌پذيرد. از نقطه‌نظر سياستگذار پولي، تسهيلات ساختماني معمولاً به سرمايه‌گذار اصلي که خطر ريسک سرمايه‌گذاري را به عهده گرفته است تعلق مي‌گيرد، فلذا پيمانکاران ساختماني مشمول نرخ بخش خدمات مي‌باشند. لذا پيمانکاران مشمول تخفيف حق‌الثبت فوق‌ نمي‌گردند

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا