0
0

پاسخ : چکهايي که قبل از تاريخ تصويب ضوابط جديد ناظر بر حساب جاري صادر گرديده اند و داراي سوء اثر مي باشند نيز مشمول اين ضوابط مي باشند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا