0
0

پاسخ : به استحضار مي‌رساند اخذ هرگونه وجهي تحت عنوان کارمزد و يا با عناوين مشابه از تسهيلات گيرندگان بابت اعطاي تسهيلات فاقد وجاهت قانوني است و بانک‌ها و موسسات اعتباري مجاز به دريافت هيچگونه مبلغي غير از سود متعلقه به تسهيلات نمي‌باشند. ضمناً درخصوص چگونگي محاسبه سود تسهيلات نيز، آنچه در حال حاضر ملاک عمل بانک‌ها و موسسات اعتباري تحت نظارت اين بانک قرار دارد، مفاد بخشنامه شماره مب/1521 مورخ18/4/1386 ، بوده که در آن نحوه محاسبه اقساط ماهانه و سود کل در عقود با بازدهي معين (همچون فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک و … ) تشريح و تبيين شده‌است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا