0
0

پاسخ: تسهیلات متعلقه به حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن صرفا جهت احداث پرداخت می گردد و دریافت این تسهیلات برای خرید واحد مسکونی امکان پذیر نیست.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا