0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند چک يک ابزار پرداخت است و اگرچه قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملکي به بانک‌ها و … آن را در زمره وثايق مورد قبول احصا نموده است ليکن با توجه به تعريف و ويژگي‌هاي مترتب بر اين ابزار که به تفصيل در قانون تجارت و قانون صدور چک به آن پرداخته شده است استفاده از آن به عنوان يک وثيقه توصيه نمي‌شود خاصه آن که در قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملکي نيز راه کارهاي جايگزين پيش‌بيني شده است و ارائه دهنده تسهيلات، محدود و ملزم به تنها اخذ چک نمي‌باشد بلکه مي‌تواند با انتخاب وثايق ديگر، به گونه‌اي عمل نمايد که حداکثر اطمينان در بازگشت منابع براي وي حاصل آيد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا