0
0

پاسخ : در بخشنامه شماره مب/1968 مورخ 29/11/1382 نيز مجدداً مورد تاکيد قرار گرفته است، اعطاي تسهيلات توسط هر بانک به شرکت سرمايه‌گذاري تحت پوشش همان بانک ممنوع است. بنابراين شرکت سرمايه‌گذاري بانک ملي ايران باتوجه به مقررات موجود نمي‌تواند براي شرکتهاي تحت پوشش خود از بانک ملي تسهيلات درخواست نمايد بلکه شرکت‌هاي تحت‌پوشش بعنوان اشخاص حقوقي مستقل مي‌بايست خود، راساً، در اين خصوص اقدام نمايند. در مورد افزايش مدت بازپرداخت تسهيلات ارزي از محل منابع بانکها از 2 سال به 5 سال مشروط به تعيين آن در زمان شروع قرارداد و رعايت کليه مقررات مربوطه نيز در چارچوب مقررات موجود مانعي وجود ندارد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا