0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند: اعطاي تسهيلات فوق‌الذکر مطابق با بند ”الف“ ماده (2) ”دستورالعمل اجرايي قرض‌الحسنه اعطايي بانک‌ها“ با رعايت مواردي از قبيل سقف فردي تسهيلات قرض‌الحسنه، کارمزد دريافتي بابت قرض‌الحسنه اعطايي، مدت بازپرداخت، اخذ تامين کافي و ديگر موارد ملحوظ شده در دستورالعمل ياد شده چه به لحاظ مقرراتي و چه به لحاظ ماهيت عقد مذکور بلااشکال مي‌باشد. يادآوري مي‌گردد براساس بند سوم از يکهزار و نود و دومين جلسه شوراي پول و اعتبار مصوب مورخ 3/6/1386 سقف فردي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج مبلغ ده ميليون ريال (به طور مشخص زوجين بيست ميليون ريال)، درمان بيماري ده ميليون ريال و ساير موارد مصرف شش ميليون ريال، هم‌چنين مطابق بند 3-8 از بسته سياستي ـ نظارتي شبکه بانکي کشور در سال جاري ”پرداخت قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مردم و در سقف 100 ميليون ريال به ازاي هر نفر قابل انجام است و کارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداکثر 3 درصد در سال براي تامين هزينه‌هاي خدمات بانک و هزينه‌هاي تشويق سپرده‌گذاران“ تعيين گرديده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا