0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند پيرو بخشنامه‌هاي شماره مب/983 مورخ 27/4/1385 و مب/2588 مورخ 11/11/1385، افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه مدت ويژه با ارائه (ورقه) سپرده (مشابه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت) به دارندگان آن و با سررسيد شش ماه تا يکسال بلامانع است. بديهي است افتتاح سپرده‌ سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه با سررسيد کمتر از شش ماه مستلزم طرح در شوراي محترم پول و اعتبار و تاييد آن شورا مي‌باشد و افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه با سررسيد 3 ماه وفق مقررات کنوني ممکن نمي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا