0
0

پاسخ: بله. حساب های حقوقی،‌ امکان دریافت پیامک مانده صبحگاهی برای حداکثر سه نفر از مدیران شرکت (صاحبان امضاء) را دارند و برای حساب های مشترک حقیقی نیز امکان دریافت پیامک لحظه ای، حداکثر برای دونفر از صاحبان حساب ایجاد گردیده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا