0
0

پاسخ: بلی. به کارت‌های سایر بانک‌ها تنها خدمات مانده حساب، پرداخت قبض، خرید اعتبار سیم کارت تلفن همراه و عدم تخصیص کارت، ارائه می‌شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا