0
0

پاسخ : اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي تابع دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي نمي‌باشد. درخصوص اعطاي تسهيلات از محل منابع حساب ذخيره ارزي، از آنجا که منابع مذکور از منابع بانکي نبوده و بانک‌ها صرفا” عامليت اعطاي تسهيلات را به عهده دارند از اين‌رو اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي در مناظق آزاد امکان‌پذير مي‌باشد. در ارتباط با اعطاي تسهيلات از محل منابع بانک مادر در مناطقي که آن بانک فاقد شعبه در آن مناطق مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا