0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند: معمولاً اشخاص متقاضي خريد سهام به هنگام ارائه تقاضاي خود به کارگزار، منابع مالي لازم را به ضميمه تقاضاي خريد سهام دراختيار کارگزار قرار مي‌دهند. آنچه از نامه‌هاي آن اداره برداشت مي‌شود اين است که پس از اعلام قبولي انجام معامله از طرف کارگزار فروشنده و کارگزار خريدار، مدت 3 روز زمان لازم است که بهاي سهام از طرف کارگزار خريدار به کارگزار فروشنده پرداخت شود و بر اين اساس تسهيلات درخواستي از آن بانک جهت پرداخت فوري بهاي سهام به کارگزار فروشنده مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا مدت 3 روز مذکور به يک روز يا کمتر کاهش يابد. لذا انجام اين عمليات نمي‌تواند در قالب عقد مضاربه صورت پذيرد و با موارد استفاده از عقد مضاربه تطبيق ندارد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا