0
0

پاسخ :  ازنظر بانک مرکزي ادامه مشارکت آن بانک (و نيز اعطاي تسهيلات) با آن دسته از شرکتهايي که قبلاً مجوز لازم جهت کل مبلغ پروژه را از شوراي محترم پول و اعتبار اخذ نموده‌اند، بلامانع مي‌باشد. در غيراينصورت چنانچه تقاضاي يک ذينفع واحد بيش از سقف تعيين شده در ماده 2-2 فوق باشد، به موجب تبصره 2 همان ماده، آن بانک مي‌تواند ضمن مشارکت با موسسات اعتباري يا ديگر بانکها (و با رعايت سقف فوق) نياز مشتري را تامين نمايد. اضافه مي‌نمايد که حتي پيش از ابلاغ بخشنامه فوق‌الاشاره، به موجب مقررات قبلي، اجراي چنين پروژه‌هايي منوط به اخذ مجوز از اين بانک بوده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا