0
0

پاسخ : اعمال تخفيف تنها در مورد عقود مبادله‌اي، و نه عقود مشارکتي، امکان‌پذير است. همچنین همه عوامل مربوط در عقود غیرمبادله ای در تعيين سهم بانک از سود- که در ابتداي قرارداد تعيين مي‌شود- نقش دارند. پس از احراز سود سهم بانک، تخفيف در بازپرداخت به دليل تسويه زودهنگام با مقررات موجود تطبيق ندارد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا