0
0

پاسخ : افتتاح حساب احسان و نیکوکاری, گشايش حساب در قالب سپرده به شکلي که سپرده به نام صاحب حساب (فرد نيکوکار)‌ افتتاح گردد و در پايان هر ماه سود سپرده مزبور به حساب‌هايي که توسط سازمان بهزيستي کشور معرفي مي‌گردد واريز گردد، بلامانع مي‌باشد.

بديهي است که رعايت نکات ذيل در اين خصوص ضروري مي‌باشد:

  • لازم است هنگام گشايش حساب، صاحب حساب در متن درخواست از واريز سود حاصل از سپرده وي به سپرده خاصي که سازمان بهزيستي مشخص مي‌کند اعلام آگاهي نموده و آن را تائيد نمايد.
  • هزينه تبليغات جهت جذب کمکهاي نيکوکاران و آشنايي افراد با اين حساب مي‌بايستي توسط سازمان بهزيستي کشور انجام پذيرد.
  • اين طرح صرفا” مشمول سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت (يک‌ساله الي پنج‌ساله) مي‌گردد.
  • شايان ذکر است از لحاظ نرخ سود مابين اين نوع سپرده‌ها و ساير سپرده‌ها تفاوتي وجود ندارد.
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا