0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند، آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان از جمله مقررات احتياطي به شمار مي‌آيد که با هدف تعديل و کاهش ريسک اعتباري و ريسک تمرکز بانک‌ها و پيشگيري از تمرکز دارايي‌هاي آنها نزد گروه خاصي از تسهيلات‌گيرندگان وضع و ابلاغ شده است. از اين‌رو نظر به اهميت الزامات و محدوديت‌هاي وضع شده و نقش بازدارندگي و تاثير مثبتي که آن الزامات در حفظ ثبات و سلامت نظام بانکي و صيانت از منابع بانک‌ها و سپرده‌گذاران در برابر زيان‌هاي احتمالي وارده دارد، موافقت با پيشنهاد بانک مبني بر افزايش سقف فردي تسهيلات و تعهدات از 20 به 40 درصد امکان‌پذير نمي‌باشد. مقتضي است بانک‌ها عنداللزوم به صلاحديد خود و از جمله در مواردي که تسهيلات مورد درخواست تسهيلات‌گيرندگان بيش از 20 درصد سرمايه پايه آنها مي‌باشد، از روش اعطاي تسهيلات به صورت مشترک (سنديکايي، کنسرسيومي ساير روش‌هاي مشابه) استفاده نمايند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا