0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند اتخاذ هر گونه تصميم در خصوص موارد ياد شده در فوق در اختيار هيات مديره آن بانک مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا