0
0

پاسخ: حساب‌های حقوقی به صورت کلی در اینترنت بانک قابلیت انتقال وجه را ندارند، تنها در صورت درخواست مشتری باید فرم تعهدنامه توسط مشتری تکمیل گردد تا این قابلیت برای مشتری فعال گردد. 

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا