0
0

پاسخ: بلی. اگر شرط برداشت از سپرده به صورت “هر یک به تنهایی” در شعبه تعریف شده باشد این امکان برای طرفین وجود دارد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا