0
0

پاسخ: جهت سهولت در انتخاب مقصد هنگام انتقال وجه، یا وارد نمودن شماره تسهیلات در هنگام پرداخت اقساط تسهیلات، و همچنین جهت ذخیره نمودن اطلاعات بانکی افراد مختلف، (مانند دفترچه تلفن)، امکانی تحت عنوان تماس در اینترنت بانک ایجاد شده است. ابتدا شماره‌های کارت، سپرده، شبا، تسهیلات را تحت نام مشخصی تعریف نموده و به هر کدام عنوانی نسبت دهید. سپس در حین انتقال وجه و یا پرداخت تسهیلات، به جای وارد نمودن شماره مقصد، با وارد کردن نام یا نام خانوادگی و یا عنوان (کارت، سپرده، تسهیلات یا شبا)، مقصد مورد نظر را در کادر فراخوانی کنید.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا