0
0

پاسخ: حداقل مدت زمان انتظار برای دریافت تسهیلات مسکن جوانان گذشت 5 سال تمام از تاریخ افتتاح حساب می باشد. لیکن چنانچه مشتری، متقاضی دریافت تسهیلات قبل از سال پنجم باشد، دریافت تسهیلات این حساب پس از تبدیل به حساب صندوق پس انداز مسکن و محاسبه امتیاز تسهیلاتی وی امکان پذیر می باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا