0
0

پاسخ : طبق بخشنامه بانک مرکزي به شماره 182943/89 مورخ 19/8/1389، دريافت وجه التزام تأخير تأديه دين با توجه به مباني قانوني و شرعي آن از جمله تبصره (1) الحاقي به ماده (15) اصلاحي قانون عمليات بانکي بدون ربا و تبصره (2) ماده (515) آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اظهارنظر فقهاي شوراي نگهبان طي نامه شماره 7742 مورخ 11/12/1361 در شرايطي مجاز است که در قرارداد منعقده فيمابين مؤسسه اعتباري و مشتري، اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين مؤسسات اعتباري به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن نيز به طور صريح و دقيق مشخص و به امضاي طرفين رسيده باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا