0
0

پاسخ : نظر به اينکه حساب سپرده سرمايه‌گذاري براساس شرايط مندرج در قرارداد بين بانک و سپرده‌گذاران منعقد مي‌گردد، لذا درصورت تغيير در شرايط قرارداد (منجمله خروج يک يا چند نفر از شرکاء)، ضروري است که حساب قبلي مسدود و حساب جديد براساس شرايط جديد افتتاح گردد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا