0
0

پاسخ : با توجه به اينکه بر اساس بند 18 ماده 148 قانون ماليات‌هاي مستقيم سود کارمزدي که براي انجام دادن عمليات واحد تجاري با بانک‌ها، صندوق‌هاي تعاون و همچنين موسسات اعتباري غيربانکي مجاز پرداخت شده جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي است و با امعان نظر به اينکه به رغم در جريان بودن صدور مجوز نهايي براي موسسه مالي و اعتباري توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تاکنون مجوز نهايي براي آن موسسه صادر نگرديده است، لذا به نظر مي‌رسد از نقطه‌نظر سازمان امور مالياتي کشور تا زمان صدور مجوز نهايي، آن موسسه مشمول بند 18 ماده فوق‌الذکر نخواهد بود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا