0
0

پاسخ : به مفهوم پرداخت سود به ازاي عملي است (در قالب يکي از عقود اسلامي) که هنوز تحقق نيافته است. از اين رو،  به دليل شبهاتي که ممکن است از لحاظ شرعي بودن به اين پيشنهاد وارد شود، و با توجه به اين که شيوه مذکور از نظر اقتصادي نيز متضمن منافع بانک نمي‌باشد (زيرا بخشي از منابع، در ابتداي دوره سرمايه‌گذاري و بدون بهره‌گيري از توان آنها، از دسترس بانک خارج شده است) لذا موافقت با این پيشنهاد امکان‌پذير نيست.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا