0
0

پاسخ: بله. با برقراری امکان انتقال وجه سه جانبه بین بانکی، هریک از دارندگان کارت های عضو شتاب می توانند به دستگاه های خودپرداز هریک از بانکها مراجعه نموده و پس از انتخاب منوی انتقال وجه شتابی نسبت به جابجایی وجه تا سقف 30،000،000 ریال، به کارت بانک ثالث اقدام نمایند .بر این اساس در انتقال سه وجهی دستگاه خودپرداز صرفاً  مربوط به بانک مبدأ و مقصد نبوده و می تواند یکی از دستگاههای خودپرداز سایر بانکهای فعال در این طرح باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا