0
0

پاسخ: مثلا از کارت اقتصادنوین به کارت اقتصادنوین خیر کارمزدی ندارد اما اگر از کارت اقتصادنوین به سایر بانک‌ها و یا بالعکس باشد تا مبلغ ده میلیون ریال مبلغ 5000 ریال کارمزد و به ازای هر ده میلیون ریال بیشتر 2000 ریال به 5000 ریال اضافه می‌گردد. 

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا