0
0

پاسخ: بله. سرویس اینترنت بانک این امکان را برای مشتریان حقوقی فراهم می آورد تا بسیاری از امور بانکی خویش ، از جمله دریافت صورتحسابهای بانکی با تعداد گردش تراکنش های بیشتر ، انتقال وجه به حسابهای معرفی شده و سایر حسابها ، پرداخت قبوض و مدیریت دستورهای پرداخت و نیز دسترسی به حساب های زیرمجموعه را از طریق این سیستم و با ورود به سایت اینترنت بانک انجام دهند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا