0
0

پاسخ :به موجب نص صريح ماده 3 و تبصره ذيل آن از ”آيين‌نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي“، کليه بنگاه‌هاي اقتصادي مشروح در ماده 2 آيين‌نامه فوق‌الذکر، مکلفند حسب مورد ”حسابرس و بازرس قانوني“ يا ”حسابرس“ خود را از ميان سازمان حسابرسي، موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و حسابدار رسمي عضو جامعه انتخاب نمايند و در صورت تقاضاي استفاده از تسهيلات ملزم به ارائه صورت‌هاي مالي به همراه گزارش حسابرس خواهند بود. بنابراين ارايه ترازنامه چهارستوني و ضمائم مربوطه از سوي متقاضيان تسهيلات که به تاييد کارشناس رسمي دادگستري رسيده است مطابق با مفاد آيين‌نامه فوق‌الاشاره نبوده و مورد تاييد اين بانک نيز نمي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا