0
0

پاسخ:  بله. در صورت تعویض کارت ضمن مراجعه به یکی از خودپردازهای، رمز دوم کارت خود را مجدداً تعریف نمایید.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا