0
0

پاسخ: بله. برداشت از حساب، به غیر از شعبه باز کننده حساب مشمول دریافت کارمزد می گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا