0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند تسهيلات و تعهدات مربوط به اشخاص موضوع بند 3-2-1 اين آيين‌نامه، ناظر به حداکثر سقف فردي هر يک از ابند 5-1-2 آيين‌نامهشخاص مذکور استسهيلات ت (نه مجموع آنها).

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا