0
0

پاسخ : مادام که آن صندوق برمبناي اساسنامه منطبق با مصوبه هيات محترم وزيران به انجام امور مي‌پردازد، واسطه‌گر وجوه تلقي نمي‌شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا