0
0

پاسخ: بله. مشتریان با مراجعه به یکی از خودپردازهای بانک، انتخاب منوی سایرخدمات و گزینه تعیین رمز دوم اینترنتی، با تعریف یک رمز بین 5 تا 12 رقم می توانند نسبت به دریافت رمز دوم خود اقدام نمایند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا