0
0

پاسخ: بلی، طبق دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها موظفند برای ارائه تمامی خدمات بانکی از مشتری کارت شناسایی (کارت ملی) اخذ نمایند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا