0
0

پاسخ: خیر، برای سپرده‌های مشترک با شرط “برداشت هر یک به تنهایی” نیز صادر می‌شود، همچنین برای سپرده‌های حقوقی کارت مجازی تعلق می‌گیرد که امکان انتقال وجه را از کارت‌های شتابی به این سپرده فراهم می‌کند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا