0
0

پاسخ: بله. در حال حاضرمشتریان با مراجعه به شعبه صادر کننده حساب می توانند حساب دفترچه ای خود را به حساب لحظه ای (Online) تبدیل نموده و درخواست صدور کارت بدهند.  

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا