0
0

پاسخ: بله. مشتریان می توانند با همراه داشتن کارت ملی خود به هر یک از شعب بانکها جهت دریافت کارت جدید مراجعه نمایند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا