0
0

پاسخ : جعاله قراردادی است كه به موجب آن، جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معيّن ملزم به پرداخت جعل (اجرت) معلوم می‏ گردد. طرفی كه عمل يا كار را انجام می‏ دهد عامل (پیمانکار) نامیده می شود. این قرارداد می‌تواند در زمینه اعطای تسهیلات بانکی دارای کاربرد باشد. در جعاله ‏های بانكي، متقاضی تسهيلات با بانك جعاله‏ای منعقد می‏ كند مبنی بر اين‌كه بانك كار خاصی را برای او انجام دهد و جعل را به صورت نسية اقساطی از او دريافت كند، سپس بانك در قرارداد جعاله دیگری كه به صورت نقد است، انجام كار را به عامل دیگری می‏ سپارد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا