0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند به دليل قرارداشتن نام قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء در زيرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و قرار گرفتن سپاه در زيرمجموعه وزارت دفاع به موجب بند 4 دستورالعمل نگهداري حساب‌هاي دولتي منضم به بخشنامه شماره مب/2017 مورخ 27/8/1385، سازمان و شرکت‌هاي وابسته به وزارت دفاع به موجب قانون مصوب سال 1353 مجلسين وقت مي‌بايست نزد بانک سپه افتتاح حساب نمايند. از اين رو، تغيير بانک براي قرارگاه خاتم‌الانبياء، منوط به اصلاح قانون مذکور در فوق مي‌باشد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا