0
0

پاسخ: خیر هیچ ارزی در حال حاضر به صورت نقدی پرداخت نمی شود فقط سود سپرده هایی که از محل ارز منشا خارجی باشد را به صورت نقدی پرداخت کنند

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا